Toelichting bij 'Gabriella's Song'
Stefan Nilsson/arr. Hans van der Heide

 

                      

                Gabriella's Song is een werk voor harmonie/fanfare met zang, maar in eerste instantie geschreven voor uitvoering door alleen

                harmonie of fanfare. Bijgeleverd wordt een zangpartij met een Nederlandse vertaling van Betty Kuijpers, dit is echter niet de

                gezongen tekst van de opname. Deze tekst leest u onderaan op deze pagina.

               
                De componist Stefan Nilsson werd geboren in 1955 in Kukasjärvi,  Zweden.

                Hij studeerde aan “the Royal Academy of Music” in Stockholm, en begon zijn carričre als pianist en componist in de     

                jaren ’70.  Met composities voor meer dan 30 musicals en films is hij tegenwoordig een van de meest gewaardeerde

                componisten van Zweden.


                In 2004 kwam in Zweden de muzikale film “As It is in Heaven” uit en was meteen een grote hit.
                De film gaat over een dirigent, die door ziekte naar zijn geboortedorp terugkeert.   

                Hij wordt de nieuwe koordirigent en daar in dat koor ontdekt hij de ware zin van het leven.
                Gabriella’s Song schrijft hij voor een van de vrouwelijke koorleden, wier leven hij daarmee voorgoed verandert.

                         

               

           Gabriella’s Song (Betty Kuijpers)

Van-af nu’s mijn le-ven van mij.

We zijn maar kort hier op aar-de.

Mijn ver-lan-gen, dat mij hier bracht.

Wat ik mist-te, geeft mij nu kracht!

 

En toch gaf de weg die ik koos,

een ver-trou-wen, gro-ter dan woor-den.

Dat aan mij een klein stuk-je zond,

van een he-mel, die ik nooit vond.

Laat me le-ven in mijn le-ven,

al mijn da-gen lang.

Ik wil voe-len dat ik leef!

Laat me le-ven in mijn le-ven,

we-tend dat ik hier mag zijn.


Ja, ik weet nog goed wie ik was,

maar ik heb het diep la-ten sla-pen.

En al deed mij die keu-ze pijn,

o-ver-leven zou ik! Er zijn!

 

Laat me eind’lijk le-ven,

wor-den, die ik ben.

Laat me le-ven, sterk en vrij

en mijn nacht gaat op in dag.

IK ben hier en mijn le-ven ben ik waard.

En de he-mel, die ik nooit vond,

krijg ik hier en van-daag op aard.

 

Laat me le-ven en ge-luk-kig zijn!